CUR-Aanbeveling 116:2017

vrijdag 20 juli 2018 49x gelezen

CUR-Aanbeveling 116:2017 - AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton

 

In 2012 is de eerste uitgave van CUR-Aanbeveling 116 verschenen. De daarin opgenomen aanvullende regelgeving op vigerende betonnormen is gebaseerd op een uitgebreid onderzoek naar betontechnologische, constructieve en duurzaamheidsaspecten, zoals weergegeven in CUR-rapport 234 ‘AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton’.

Inmiddels wordt AEC-granulaat al meerdere jaren in beton toegepast, met name in betonwaren vervaardigd met aardvochtig beton, zoals betonstraatstenen. Op basis van de hierbij opgedane ervaringen en de
resultaten van aanvullende onderzoeken, is deze CUR-Aanbeveling
herzien wat betreft de volgende aspecten:

• aanpassing van het toepassingsgebied;
• aanpassing en differentiatie van de eis gesteld aan het maximaal gehalte metallisch aluminium en zink;
• gedetailleerde uitwerking van de beproevingsmethode metallisch aluminium +zink;
• definitie en eisen voor all-in AEC-granulaat;

• procedure aantonen geschiktheid AEC-granulaat bij niet voldoen aan gestelde eisen;

• actualisering van vermelde normen;
• korte beschouwing van circulariteit in voorwoord.

 

CUR-Aanbeveling 116:2016

Direct naar de online versie

Digitale en papieren versie bestellen


Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.