CUR-Aanbeveling 117: 2015

donderdag 2 april 2015 3149x gelezen

CUR-Aanbeveling 117: 2015 Inspectie en advies kunstwerken - Voor instandhouding civiel-technische constructies incl. mechanisch-elektrotechnische installaties en besturing

In CUR-Aanbeveling 117:2015 zijn eenduidige afspraken vastgelegd voor inspectie en advies van civieltechnische kunstwerken. Deze nieuwe CUR-Aanbeveling geeft pro­ce­du­res, regels en eisen voor het inspecteren en onderzoeken van schade en schadeprocessen aan betonconstructies en voor de daaropvolgende schadediagnose en -prognose. CUR-Aanbeveling 117:2015 kan beschouwd worden als uitbreiding op CUR-Aanbeveling 72 voor inspectie en onder­houd van betonconstructies. Advisering over te nemen onderhoudsmaatregelen vormde namelijk géén onderdeel van die Aanbeveling, evenmin als het uitvoeren van een veiligheids­be­oor­de­ling van constructies met schade. Dit gaf vaak onduidelijkheden bij opdrachtgevers en opdracht­nemers. Hierdoor ontstond steeds meer de behoefte aan uniformiteit en eenduidigheid op het vlak van te volgen procedures; regels en eisen aan de uit te voeren werkzaamheden, het doel en het minimale niveau van de rapportage. In de Aanbeveling is ook een start gemaakt met recente ontwikkelingen, zoals risicogestuurd beheer en onderhoud.

Bij deze publicatie behoort ook een aantal specifieke SBRCURnet handboeken voor verschillende materialen, die later in het jaar zullen verschijnen. Wel zijn al enkele bijlagen gratis te down­loaden:

 

CUR-Aanbeveling 117:2015

Direct naar de online versie

Digitale versie bestellen

Papieren versie bestellen

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.