CUR-Aanbeveling 121:2018

vrijdag 20 juli 2018 1094x gelezen

CUR-Aanbeveling 121:2018 - Bepaling ondergrens verwachte restlevensduur van bestaande gewapende betonconstructies

 

CUR-Aanbeveling 121:2018 levert een bijdrage aan de eenduidigheid door de huidige praktijkervaringen te bundelen. Met deze huidige praktijk zijn kwantitatieve uitspraken over de verwachte restlevensduur nog maar beperkt mogelijk en zal een beroep moeten worden gedaan op de deskundigheid van experts.

De meerwaarde van deze CUR-Aanbeveling ten opzichte van de CUR-Aanbeveling 117: 2015 is dat in deze Aanbeveling, aansluitend bij paragraaf 3.9.4. C4 –Analyse
restlevensduur, beschreven staat hoe deze analyse moet worden uitgevoerd, inclusief het daarvoor nodige materiaalonderzoek.

 

De CUR-Aanbeveling ‘Bepaling ondergrens verwachte restlevensduur van bestaande gewapende betonconstructies’, ‘Methode voor het bepalen van het einde van de initiatiefase bij bestaande civiele betonconstructies’ beschrijft een uniforme procedure,
waarmee in de praktijk de te verwachten ondergrens van de restlevensduur van betonconstructies, al dan niet met zichtbare schade, tijdsonafhankelijk, eensluidend
en met een redelijke mate van betrouwbaarheid kan worden gekwantificeerd.

                 

CUR-Aanbeveling 121:2018

Direct naar de online versie

Digitale en papieren versie bestellen


Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.