CUR-Aanbeveling 59: 2012

vrijdag 18 januari 2013 729x gelezen

CUR-Aanbeveling 59:2012 Vervaardiging en beproeving van schuimbeton

CUR-Aanbeveling 59:2012 geeft definities, eisen en regels voor de vervaardiging en de beproeving van schuimbeton. Schuimbeton is een al dan niet verhard mengsel van cement, water, eventueel toeslagmateriaal en/of vul- en hulpstoffen, waaraan afzonderlijk geproduceerd schuim is toegevoegd. Het materiaal bezit een aantal specifieke mechanische en fysische eigenschappen, die onder meer afhankelijk zijn van de volumieke massa van de schuimbetonspecie en van de te realiseren sterkteklasse. Deze eigenschappen worden nader omschreven in deze CUR-Aanbeveling 59:2012, ‘Vervaardiging en beproeving van schuimbeton’.

 

Op veel terreinen van de civiele techniek zijn de toepassingsmogelijkheden van schuimbeton de afgelopen jaren toegenomen, met name voor constructies waarvoor een lage volumieke massa of goede isolatiewaarde nodig is. Recente publicaties over het materiaal, gebaseerd op de ervaring en kennis van producenten, cementindustrie, onderzoekslaboratoria en gebruikers, hebben ertoe bijgedragen dat de kennis van het materiaal breed wordt verspreid. CUR-Aanbeveling 59:2012 voorziet in de behoefte aan een algemeen bruikbare en voor iedereen toegankelijke methode voor de vervaardiging en beproeving van schuimbeton.

 

De tweede, herziene versie is inhoudelijk niet gewijzigd, maar nu wel aangepast aan de nieuwe normen op betongebied. Met de publicatie van deze nieuwe uitgave is de eerste uitgave uit 1998 vervallen.

 

CUR-Aanbeveling 59

Direct naar de online versie

Digitale bestand bestellen

Papieren versie bestellen


Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.