CUR-Aanbeveling constructieve veiligheid kunstwerken

woensdag 15 juni 2016 1041x gelezen

Er komt een CUR-Aanbeveling voor het toetsen van de constructieve veiligheid van bestaande kunstwerken bij decentrale overheden. De ontwikkeling is inmiddels gestart: initiatiefnemer SBRCURnet-commissie 2261 ‘Constructieve veiligheid kunstwerken decentrale overheden’ heeft TNO, Movares, RoyalHaskoningDHV, Witteveen+Bos, gemeente Rotterdam en Expertisecentrum Regelgeving Bouw opdracht gegeven diverse hoofdstukken te schrijven. De verwachting is dat de Aanbeveling medio 2017 beschikbaar is.

In de CUR-Aanbeveling wordt de ‘state-of-the-art’ opgenomen van alle aspecten die van belang zijn voor het toetsen van bestaande kunstwerken, specifiek voor decentrale overheden. De Aanbeveling bestaat uit diverse onderdelen, waaronder Toetsingskader, Verkeersbelastingen, Materiaaleigenschappen, Rekenmethodiek en Risico-gebaseerde quick scan.
 

Waarom deze CUR-Aanbeveling?
Kunstwerken zijn vaak sterker en de verkeersbelastingen zijn waarschijnlijk lager dan op het eerste gezicht wordt gedacht. De CUR-Aanbeveling heeft als doel een proces aan te reiken om een gedegen onderbouwde uitspraak over de constructieve veiligheid van de kunstwerken te kunnen doen conform de eisen die in het Bouwbesluit worden gesteld. Dat betekent dat de kunstwerken niet onterecht moeten worden ‘afgekeurd’, maar ook niet dat deze onterecht worden ‘goedgekeurd’. Doelstelling is een aanbeveling met best-practices; met de state-of-the-art van beoordelen van bestaande kunstwerken (bruggen en viaducten) van beton, staal en steen voor de decentrale overheid.

 

In SBRCURnet-commissie 2261 zijn vertegenwoordigd provincies, gemeenten, TNO, COBc en RWS. Uitgebreidere informatie over deze onderdelen is te vinden op de website van deze commissie: infrabeheer.org.


Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.