Over CUR-Aanbevelingen

CUR-Aanbevelingen zijn publicaties waarin afspraken tussen partijen in de bouw zijn vastgelegd; het zijn dus communicatieve documenten.

Eenduidige communicatie tussen opdrachtgever, constructeur, (onder)aannemer, adviesbureau, toeleverancier, bouwtoezicht enzovoort is van het grootste belang om misverstanden en fouten te voorkomen en een kwalitatief goed bouwwerk neer te zetten. Duidelijke afspraken verminderen bovendien het risico voor kosten- en tijdsoverschrijdingen in bouwprojecten. Daarom hebben alle partijen in de bouw baat bij CUR-Aanbevelingen.

 

Er zijn CUR-Aanbevelingen in verschillende sectoren:

1. Beton en Betonconstructies
2. Materialen en Constructies
3. Waterbouw en Deltatechnologie 
4. Geotechniek en Bodem 
5. Nieuwe technieken en processen 

 

Lees voor meer informatie het document Wat is een CUR-Aanbeveling? van CUR Bouw & Infra (pdf).

 

CUR-Aanbevelingen worden in opdracht van CURNET uitgegeven door Aeneas Media.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.